Content marketing Pakketten

CONTENT CONTINU SILVER

€299,-
per maand

€149,-

Setup kosten

4 blogartikelen (her)schrijven
Op basis van een artikel of aangeleverde tekst (her)schrijven wij het blogartikel.
Beeldmateriaal ontwerpen
Per blogartikel maken wij op basis van een template bijpassend beeldmateriaal.
Verspreiden blogartikel

We maken een planning om het blogartikel vervolgens zo effectief mogelijk te verspreiden op de aanwezige social media kanalen.

Evaluatie per maand
Maandelijks bespreken we de gang van zaken en bepalen we de invulling voor de aankomende maand.

CONTENT CONTINU GOLD

€699,-
per maand

€149,-

Setup kosten

8 blogartikelen (her)schrijven
Op basis van een artikel of aangeleverde tekst (her)schrijven wij het blogartikel.
Beeldmateriaal ontwerpen
Per blogartikel maken wij op basis van een template bijpassend beeldmateriaal.
Verspreiden blogartikel

We maken een planning om het blogartikel vervolgens zo effectief mogelijk te verspreiden op de aanwezige social media kanalen.

Evaluatie per maand
Maandelijks bespreken we de gang van zaken en bepalen we de invulling voor de aankomende maand.
1 infographic ontwerpen
We ontwerpen een infographic op basis van één, vooraf bepaald, onderwerp.

CONTENT CONTINU PLATINUM

€999,-
per maand

€149,-

Setup kosten

12 blogartikelen (her)schrijven
Op basis van een artikel of aangeleverde tekst (her)schrijven wij het blogartikel.
Beeldmateriaal ontwerpen
Per blogartikel maken wij op basis van een template bijpassend beeldmateriaal.
Verspreiden blogartikel

We maken een planning om het blogartikel vervolgens zo effectief mogelijk te verspreiden op de aanwezige social media kanalen.

Evaluatie per maand
Maandelijks bespreken we de gang van zaken en bepalen we de invulling voor de aankomende maand.
2 infographics ontwerpen
We ontwerpen een infographic op basis van één, vooraf bepaald, onderwerp.

Content marketing pakketten

Met een content marketing pakket bent u verzekerd van continuïteit in het creëren en verspreiden van content voor uw website. Om content marketing effectief in te zetten is het noodzakelijk om continuïteit te creëren.  Dit wil zeggen dat er wekelijks minimaal één nieuw  artikel op het blog geplaatst dient te worden. In het waarborgen van deze continuïteit  gaat veel tijd zitten. Wij kunnen u hierin bij staan zodat deze tijd tot een minimum beperkt wordt. Het is echter wel noodzakelijk dat u minimaal één uur per week vrij maakt om de zaken af te stemmen.  

In samenspraak zal er wekelijks bepaald worden welke content geplaatst zal worden. Om dit te bepalen zullen we gebruik maken van diverse kanalen en tools en is een wisselwerking tussen ons en uw organisatie erg belangrijk. Wanneer bepaalt is wat de content gaat worden zullen wij deze content creëren, plaatsen en verspreiden.  De basis van de content wordt gevormd door een blog en een kennisbank (optioneel)

Het invullen en continueren van de content marketing bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Communicatie
  • Blogartikel (her)schrijven (op basis van een artikel of aangeleverde tekst) 
  • Beeldmateriaal voor blogartikelen en social media kanalen  (opstarttraject)
  • Verspreiden blogartikel op aanwezige social media kanalen
  • Infographic ontwerpen (op basis van één onderwerp)